2021-03-23 07:05Press release

3E Entertainment och Lundgaard & Tranberg återskapar Hasselbacken

Pressmeddelande från 3E Entertainment i samarbete med Lundgaard & Tranberg och Hasselbacken tisdag den 23 mars 2021.

Hasselbacken och Kungliga Djurgården i Stockholm ska bli en destination året runt, för både nationella och internationella besökare. För att lyckas med det måste Hasselbacken utvecklas och återuppstå som det kulturnav platsen en gång var.

I dag, tisdag den 23 mars, inleds samrådet för 3E Entertainments utveckling av Hasselbacken med förslag ritat av danska Lundgaard & Tranberg Arkitekter.

Under lång tid var Hasselbacken navet för Stockholms nöjes- och kulturliv. Från 1760-talet när namnet Hasselbacken etablerades inom stadens krognäring, under Bellmans dagar och ända fram till 1970-talet var platsen en av stadens mest välbesökta nöjesetablissemang. Hasselbacken har spelat en central roll i Stockholms nöjesliv och även för Stockholms matkultur i och med restaurangskolan som drevs mellan 1947 och 1969.

– Vi vill återskapa glansdagarna på Hasselbacken och därmed bidra till att åter göra Djurgården till navet i Stockholms kulturliv och kulinariska värld. För att lyckas med det måste vi rekonstruera och utveckla Hasselbacken genom att återföra funktioner som funnits historiskt samt utveckla hotellet med fler rum, restauranger, barer och caféer tillsammans med ett nöjes- och rekreationsutbud i världsklass, säger Daniel Christensen, vd för 3E Entertainment. 

För snart två år sedan togs första steget i återskapandet av Hasselbackens glansdagar på Djurgården. 2019 förvärvades både Hasselbackens fastighet och verksamhet av 3E Entertainment (3EE) och Pop House Entertainment Group (PEG), som sedan innan ägde och drev ABBA The Museum, Pop House Hotel och Cirkus Arena & Restaurang på Djurgården. 

Efter rekommendation från Stockholms stad hösten 2019 inledde PEG och fastighetsbolaget 3EE en satsning för att utveckla och återskapa Hasselbacken. Med avstamp i Hasselbackens egen, rika historia har ett gediget historiskt arbete gjorts med hjälp av bland andra arkitekt Per Kallstenius. Samtidigt har en process med parallella uppdrag genomförts där fem arkitektkontor deltog. I uppdraget till arkitektkontoren låg att visa på hur Hasselbacken kunde utvecklas genom att använda de platser där det tidigare funnits bebyggelse. 

Bedömningsgruppen – som bestod av representanter från 3EE, Stockholms stad och Kungliga Djurgårdens Förvaltning, samt experter på arkitektur och gestaltning samt natur och landskap – beslöt att danska arkitektbyrån Lundgaard & Tranberg Arkitekters förslag bäst uppfyllde kriterierna.

– Formspråk och materialitet eftersträvar en samklang med parken och en äventyrlig upplevelserikedom, som associerar till platsens historia, säger Lene Tranberg på Lundgaard & Tranberg Arkitekter.

– Förslaget från Lundgaard & Tranbergs Arkitekter kändes redan från början rätt för platsen, eftersom det utformats med tanke på Djurgårdens och Hasselbackens omgivning och dess stora kulturhistoriska värden. Förslaget hämtar också inspiration från Djurgårdens säregna arkitektoniska tradition, har balanserats med hänsyn mot naturen och utformats och bearbetats för att passa in i den befintliga parkmiljön, säger Daniel Christensen, vd för 3EE. 

Vy från Djurgårdsvägen med Nya Moriska paviljongen skymtande bakom träden. 
De nya byggnaderna anpassas organiskt till den omgivande naturen och en naturlig övergång bildas mellan byggnader och växtlighet. Även materialvalet tar inspiration från hur det en gång såg ut på platsen. De nya paviljongerna byggs främst i trä, vilket skapar en harmoni med omgivande naturen.
Rendering: Lundgaard & Tranberg Arkitekter

Under hösten 2020 har förslaget utvecklats och dess påverkan på kultur och naturvärden utretts. Under samrådet för projektet Hasselbacken hämtas synpunkter från remissinstanser och allmänhet in. Efter samrådet, som avslutas i början på maj, sammanställs samtliga synpunkter och beslut om eventuella justeringar tas utifrån dessa innan en ny granskning genomförs då remissinstanser och allmänhet får en ny chans att komma med synpunkter. Därefter kan detaljplanen antas, varefter bygglov kan sökas och projektet påbörjas.

– Vi har ett långt och grundligt genomfört arbete i ryggen. Planerna för återskapandet av Hasselbacken har tagits fram tillsammans med verksamheterna inom Pop House Entertainment Group, dess ledning med huvudägare Björn Ulvaeus och Conni Jonssons visioner, i samarbete med bland andra Stockholms stad, Kungliga Djurgårdens förvaltning och Lundgaard & Tranberg Arkitekter. Vi är stolta över projektet och stolta över att få visa upp det och ge allmänheten en glimt av Stockholms och Djurgårdens framtid, säger Daniel Christensen. 

Läs mer om projektet, Hasselbackens historia och se förslaget på 3eentertainment.se/projekt-hasselbacken

 About Hotell Hasselbacken

3E Entertainment äger, förvaltar och utvecklar fastigheter inom hotell, restaurang, nöje och event. 3E Entertainment är dotterbolag till 3E Property, som har samma huvudägare som Pop House Entertainment Group. Beståndet består i dagsläget av fyra fastigheter på Djurgården i Stockholm som inhyser följande verksamheter: Cirkus Arena & Restaurang Hasselbacken Pop House Hotel ABBA The Museum Hotell Hasselbacken innehåller 113 hotellrum, restaurang, bar, relaxavdelning och mötes- eventlokaler för upp till 300 personer. Hasselbackens historia sträcker sig tillbaka till 1748. Den första krogen på platsen hette Dunderhyttan och inrymde fem bord och ett tjugotal stolar.

Contacts

Karin Bernhardsson